This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.
Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.
Marketing cookies are used by third parties or publishers to display personalized advertisements. They do this by tracking visitors across websites.Moduł diagnostyczny

Każdy przejazd kolejowy, na którym zainstalowano BUES 2000, posiada moduł diagnostyczny, który nie zakłóca sygnałów wejściowych i jest połączony przez interfejs z bezpiecznym jądrem systemu. Do programu diagnostycznego przesyłane są magistralą systemową telegramy CAN, które można wyświetlić na monitorze w formie tekstowej lub graficznej.

Na komputerze lokalnym jest zainstalowany program diagnostyczny działający w środowisku Windows. Jego zadaniem jest dekodowanie i zapisywanie telegramów systemu BUES 2000. Odpowiednie zarządzanie danymi pozwala na przetworzenie i zapisanie danych o błędach i awariach, które mogą być przekazane do serwisantów. Jest to taki sam moduł jak w elektronicznej nastawnicy  BUES 2000.

Prezentacja danych w postaci wykresu pokazuje całościowy układ torowy i stan poszczególnych modułów i urządzeń wykonawczych. System pokazuje na bieżąco zmiany stanu, jak np. otwarcie i zamknięcie rogatki lub zajętość czujników pociągu, wyraźnie i w czasie rzeczywistym wyświetlane są także błędy. Ponadto dane otrzymane w telegramach są wyświetlane w formie tekstowej i opatrzone datą i godziną wystąpienia, są one przechowywane w buforze przejściowym. W oknie można wyświetlić 1000 ostatnich zdarzeń w formie tekstowej. Za pomocą menu można wyświetlić i przetwarzać zapisane dane. Użytkownik ma do dyspozycji różne narzędzia do tworzenia zestawień oraz pomoc Online.

Modem służy do komunikacji przez łącze stałe i łączy wszystkie przejazdy kolejowe z centralą diagnostyczną.

Dane zapisane w lokalnym programie diagnostycznym można przesłać do centrali diagnostycznej. Transmisja danych obywa się za pomocą międzynarodowych standardów i protokołów standardowych, jak TCP/IP.

Kontakt

Pola zaznaczone jako * są obowiązkowe