This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.
Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.
Marketing cookies are used by third parties or publishers to display personalized advertisements. They do this by tracking visitors across websites.IŚĆ NAPRZÓD Z RĘKĄ I SERCEM

Postrzegamy siebie jako grupę przedsiębiorstw charakteryzujących się wartościami, które są wspólne dla wszystkich naszych krajowych i międzynarodowych spółek i które są konsekwentnie stosowane w praktyce.

Jesteśmy zawsze świadomi naszych wartości korporacyjnych. Stanowią one fundamentalną orientację dla naszej codziennej pracy i naszych kontaktów z pracownikami, kolegami, klientami, dostawcami i partnerami biznesowymi. 

Nasze wspólne, podzielane wartości są następujące:

/ Szacunek

Jako firma rodzinna z wieloletnią tradycją, w naszych decyzjach uwzględniamy również kwestie społeczne.

Naszym celem jest jak najlepsze pogodzenie potrzeb naszego przedsiębiorstwa z interesami naszych pracowników.

Zobowiązujemy się do wykonywania naszych zadań w sposób przyjazny dla środowiska i oszczędzający zasoby naturalne.

/ Zaufanie i odpowiedzialność osobista

Wzajemne zaufanie jest podstawą udanej współpracy. Ufamy osobowości, kompetencjom i potencjałowi naszych pracowników i kolegów oraz jesteśmy gotowi przypisać i przyjąć odpowiedzialność.

Naszą filozofią jest działanie jako wzór do naśladowania. Dajemy przykład indywidualnej odpowiedzialności, której oczekujemy od naszych pracowników i kolegów. Zastanawiamy się nad naszym zachowaniem, stale rozwijamy nasze umiejętności społeczne i zawodowe oraz stawiamy czoła wyzwaniom. I zawodowych oraz w sposób otwarty i elastyczny stawiamy czoła zmianom. Dzielimy się naszą wiedzą i oferujemy wsparcie tam, gdzie jest ono potrzebne.

Dążymy do ciągłego doskonalenia i rozwoju. Z tego powodu stwarzamy przestrzeń dla propozycji ulepszeń, nowych pomysłów i innowacji.

Dążymy do unikania błędów. Kiedy pojawiają się błędy, radzimy sobie z nimi w sposób ufny, otwarty i konstruktywny, a błędy traktujemy jako okazję do nauki. Koncentrujemy się na rozwiązaniach i trwałych efektach uczenia się. 

/ Duch zespołu i pasja

Postrzegamy siebie jako zespół i dążymy do wspólnego, międzyfirmowego sukcesu. Aktywnie wspieramy się wzajemnie oferując pomoc.

Wspólny sukces jest zawsze ważniejszy niż osobiste korzyści. Stawiamy sobie realistyczne cele i świętujemy nasze sukcesy.

Wspólne cele realizujemy z entuzjazmem i zaangażowaniem.

/ Niezawodność

Robimy to, co mówimy, że zrobimy. Składamy realistyczne i prawdziwe deklaracje. Dotrzymujemy słowa i spełniamy obietnice. Dotyczy to zarówno sytuacji wewnętrznej, jak i zewnętrznej. Możemy na sobie polegać. Nasi partnerzy biznesowi mogą na nas polegać.

Jeśli w poszczególnych przypadkach obietnice nie mogą być dotrzymane lub spełnione, aktywnie informujemy o powodach i odpowiednio wcześnie oferujemy alternatywy i rozwiązania.

/ Odpowiedzialność społeczna

Jako firma rodzinna z wieloletnią tradycją, przy podejmowaniu decyzji bierzemy pod uwagę kwestie społeczne.

Naszym celem jest, aby potrzeby naszej firmy były jak najlepiej dopasowane do interesów naszych pracowników.

Zobowiązujemy się do wykonywania naszych zadań z poszanowaniem środowiska i oszczędzaniem zasobów.

Nasze cele

Od założenia firmy w 1872 roku celem rodzin właścicieli było i jest zarządzanie i utrzymanie firmy Scheidt & Bachmann jako przedsiębiorstwa rodzinnego.
Aby to osiągnąć, ważnym fundamentem jest rentowny wzrost poprzez zrównoważone zarządzanie i nasza stała wola dostosowania firmy i nas samych do zmieniających się warunków.

Scheidt & Bachmann realizuje długoterminową strategię, której cele są następujące:/ Satysfakcja pracowników

Wiedza i umiejętności naszych pracowników są prawdziwym kapitałem przedsiębiorstwa.

Motywacja i identyfikacja naszych pracowników z celami i wartościami firmy są zatem ważnymi warunkami wstępnymi naszego wspólnego sukcesu.

/ Orientacja na klienta

We wszystkich naszych działaniach koncentrujemy naszą świadomość na tym, że nasi klienci płacą nam pensje.

Ekonomicznie uzasadniona obsługa wymagań klientów jest naszym fundamentem.

W tym duchu każdy pracownik działa wewnętrznie i zewnętrznie zorientowany na klienta.

/ Innowacja

Innowacje techniczne są tradycją od momentu powstania firmy.

Będziemy nieustannie inwestować w innowacyjne produkty i rozwiązania oraz stale rozwijać i utrzymywać naszą przewagę technologiczną w konkurencji.

Ciągłe kwestionowanie naszych własnych produktów i zwinne dostosowywanie naszych modeli biznesowych jest naszą odpowiedzią na pojawiające się przełomowe zmiany.

/ Międzynarodowość

"Myśl globalnie, działaj lokalnie". Lokalna obecność i zrozumienie specyficznych dla danego kraju potrzeb oraz akceptacja różnic kulturowych są kluczem do międzynarodowego wzrostu.

Dotyczy to również międzynarodowych interakcji w ramach globalnej Grupy Scheidt & Bachmann.

/ Niezależność gospodarcza

Chcemy mieć możliwość samodzielnego określania kursu i strategii firmy w każdym momencie.

Do tego potrzebujemy niezależności od podmiotów zewnętrznych, poszczególnych zleceń i finansistów.

Kontakt

Pola zaznaczone jako * są obowiązkowe