This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.
Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.
Marketing cookies are used by third parties or publishers to display personalized advertisements. They do this by tracking visitors across websites.Urządzenia wykonawcze

Sygnały podawane są za pomocą zabezpieczonej, elektronicznej karty LSS-BG, która znajduje się na każdym semaforze. Karta jest podłączona do magistrali EBUS na poziomie bezpiecznej, kodowanej transmisji danych i otrzymuje dane sygnałów, które mają być wyświetlone. Ponadto LSS-BG komunikuje się poprzez SCAN (SignalCAN-Bus) z zabezpieczonymi komputerami poszczególnych diodowych punktów świetlnych sygnalizatorów i tarcz ostrzegawczych, z sygnalizatorami dodatkowymi i wskaźnikami określającymi prędkość. Poszczególne punkty świetlne są połączone w logiczną grupę sygnałów, sterowana jest ona za pomocą telegramów przekazywanych przez magistralę SCAN- -Bus. W ten sposób każdy sygnalizator posiada własną „inteligencję", która służy do sterowania i kontroli poszczególnych punktów świetlnych. Jeżeli połączenie z poziomem sterowania zostanie przerwane, karta LSS przejmie sterowanie awaryjne.

Integralną częścią logiki systemu 133 3000 jest liczenie osi. Licznik osi nie jest jednak oddzielną jednostką funkcjonalną, lecz programem komputerowym. Czujniki konieczne do realizacji tej funkcji przekazują do poziomu sterowania systemu Z33 3000 tylko informację „oś i kierunek". Informacja „oś" przetwarzana jest w sposób bezpieczny na poziomie sterowania, gdzie tworzone są odpowiednie odcinki. Informacje między czujnikami a nastawnią przekazywane są za pomocą magistrali EBUS.

W elektronicznej nastawnicy ZSB 000 można przyłączyć dodatkowe urządzenia wizualizacyjne i obsługowe, jeśli jest to konieczne do realizacji projektu lub spełnienia innych wymagań. Do obsługi lokalnej można zastosować tak zwane urządzenia obsługi lokalnej.

W tym celu wykorzystuje się moduł HST, który również jest podłączony do EBUS. Można podłączyć przycisk blokady klucza oraz obsługiwać system dyspozytorski i diagnostyczny.

Każda nastawnica ZSB  jest wyposażona w komputer stacyjny, który realizuje zadania dyspozytorskie i diagnostyczne, nie zakłóca on sygnałów wejściowych i jest połączony przez interfejs DISPO z bezpiecznym systemem. Program diagnostyczny przetwarza telegramy CAN przesyłane magistralą systemową i wyświetla je na monitorze.

.

Kontakt

Pola zaznaczone jako * są obowiązkowe