This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.
Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.
Marketing cookies are used by third parties or publishers to display personalized advertisements. They do this by tracking visitors across websites.System przejazdowy

BUES 2000 to pierwszy system sterowania urządzeniami przejazdowymi zbudowany wyłącznie z podzespołów elektronicznych. System wielokomputerowy, zapewniający we wszystkich miejscach bezpieczną strukturę „dwa z dwóch" oraz inteligentna magistrala danych CAN, które zapewniają przesyłanie informacji dwoma drogami, tworzą bezpieczną strukturę umożliwiającą sterowanie wszystkimi procesami, jak wprowadzanie, przetwarzanie, zestawianie i wyświetlanie danych, a także po raz pierwszy szczegółowe dane diagnostyczne do celów serwisowych. Dzięki strukturze modułowej system można szybko dostosować do wymogów stawianych funkcjom kontrolującym i obsługowym lub do funkcji, jaką ma spełniać przejazd kolejowy.

Kontrola:

 • Fu Kontrola zdalna
 • Aut Tryb automatyczny
 • Hp Powiązanie z srk
 • ÜS Zabezpieczenie z przejazdową tarczą ostrzegawczą
 • ÜSOE Sygnał kontrolny z optymalnym włączeniem
 • Vk Kontrola niezajętości
 • Bed Kontrola przez operatora

Te możliwości kontrolne stosowane są w różnych kombinacjach (np. Hp-Fü; Hp-ÜS).

Warianty aplikacji:

 • LZ Światła żółte/czerwone
 • Bli Światło pulsujące
 • Dbli Dwa światła migające
 • H Półrogatka
 • HH Zamknięcie całej szerokości drogi 2 półrogatkami
 • Rogatka zamykająca całą szerokość drogi
 • F Rogatka zamykająca chodnik
 • V(A) Rogatka na żądanie obsługiwana przez pracownika
 • V(AS) Rogatka na żądanie, samoobsługowa

Sterowanie i kontrolowanie wszystkich obiektów sterowanych na przejeździe kolejowym odbywa się w pełni elektronicznie. Dzięki kompatybilności systemu BUES 2000 ze starymi i nowymi podzespołami można go zastosować na przejazdach obsługiwanych przez wcześniejsze wersje systemu. Podstawowe elementy rozbudowywanego systemu:

 • 32 Światła (żółte/czerwone, żarówka dwuwłóknowa)
 • 64 Światła pulsujące (czerwone, żarówka dwuwłóknowa)
 • 32 Napędy rogatkowe
 • 8 Sygnały akustyczne dla pieszych
 • 2 Tory (z czujnikami torów, sygnalizacją, przyciskami ręcznymi)
 • Interfejs do nastawni
 • GFR - skaner nadzorujący strefę przejazdu
 • Realizacja specjalnych załączeń, jak WS, SF-12, WFS, UW, ESW, EVSTW, DUF i.in.
 • Dowolne, czasowe sterowanie rogatkami: (H, HFH, V) i światłami (LZ, vLZ, Bli, Dbli), sygnały akustyczne dla pieszych i zależności między torami
 • Sterowanie programami świetlnymi, jak BuSTRA

Jądro systemu BUES 2000 jest logicznie podzielone na 3 poziomy:

 • Poziom zarządzający
 • Poziom zależnościowy
 • Poziom wykonawczy

Na poziomach, które realizują zadania sygnalizacyjne i zabezpieczające (poziom zależnościowy i wykonawczy), podobnie jak w systemie EBUT80, zadania te są podzielone na różne moduły.

Wyróżnia się następujące moduły

 • Moduł centralny            

Koordynacja i sterowanie przejazdem kolejowym oraz funkcje związane z przejazdem kolejowym, jak np. interfejsy do mechanizmów nastawczych

 • Moduł sterowanie sygnalizatorami i rogatkami

Sterowanie i kontrola punktów świetlnych (LZ, vLZ, Bli), programów świetlnych (BUSTRA), sygnalizacji akustycznej dla pieszych, rogatek i GFR

 • Moduł torowy 

Moduł toru - odbiór i przekazywanie wszystkich informacji przychodzących z torów i z nimi związanych

Ilość modułów jest uzależniona od potrzeb danej instalacji. Każdy moduł jest wyposażony w dwa komputery pracujące na zasadzie „dwa z dwóch", sterowane obiekty są połączone w inteligentny poziom wykonawczy, a wymiana danych odbywa się w systemie bezpiecznym przez magistralę CAN.

Transmisja danych przez magistralę CAN

Komunikacja między poziomami i w modułach odbywa się za pomocą magistrali CAN. CAN oznacza Controller-Area-Network i jest szeregową magistralą komunikacyjną. W systemie fabrycznie zaprogramowano szereg procedur wykrywających błędy. Są to na przykład:

 • Kontrola błędnych bitów
 • Kontrola nadmiarowości 15 bit CRC
 • Kontrola formatu

Aby podnieść poziom bezpieczeństwa, w systemie „dwa z dwóch" zastosowano procedurę odpytywania (polling). Procedura stosowana jest w systemach z wieloma użytkownikami i polega na okresowym sprawdzaniu urządzeń, czy posiadają dane do transmisji.

Poziom zależnościowy systemu BUES 2000 jest realizowany za pomocą zabezpieczonej centrali przetwarzania danych. Z reguły składa się ona z 3 modułów (modułu centralnego, modułu sterowanie sygnalizatorami i rogatkami i modułu toru), każdy z modułów jest podłączony do dwóch systemów komputerowych. Poziom zależnościowy posiada także zdublowany moduł pamięci programu i urządzeń oraz klawiaturę serwisową. Na poziomie zależnościowym przetwarzane są dane, nie służy on do strumieniowego przesyłania danych. Zasilanie włączane jest na miejscu. Poziom wykonawczy jest bezpieczną płaszczyzną nastawczą przejazdu kolejowego BUES 2000. Urządzenia wykonawcze na tym poziomie są wyposażone w podwójne mikrokomputery, które służą do sterowania oraz kontroli zdefiniowanych funkcji, z reguły znajdują się one bezpośrednio w urządzeniach, a nie w budynku nastawni. Dzięki temu system BUES 2000 zmieści się nawet w małych pomieszczeniach (ok. 2,5 m2) i nie wymaga specjalnej klimatyzacji.

Dzięki konsekwentnemu zastosowaniu podzespołów sterowanych komputerowo w jądrze systemu sterowania, możliwe jest przekazywanie informacji w celach diagnostycznych i sterowania przez nowoczesne i inteligentne drogi komunikacyjne. W ten sposób można również przekazać specjalne zadania, sterujące bezpośrednio do urządzeń nastawczych, co pozwala na zbudowanie inteligentnej płaszczyzny wykonawczej, która może przetwarzać i przekazywać znacznie więcej informacji niż w dotychczasowych, klasycznych systemach. Zadania diagnostyczne i konserwacyjne mogą być wykonywane centralnie za pomocą komputera, z wykorzystaniem sieci publicznych, prywatnych lub kablowych. Ponadto można zastosować seryjne interfejsy danych, co pozwoli na inteligentne połączenie z sąsiednimi urządzeniami sterującymi (np. przejazdy kolejowe lub nastawnie). Również wymiana danych z pojazdem nie stanowi problemu, ponieważ wszystkie dane są wysyłane i przyjmowane w postaci telegramów, co znaczy że praktycznie nie istnieje maksymalna ilość danych.

Połączenie systemów komunikacyjnych w sieć jest następnym ważnym zadaniem. Również sterowanie przejazdem kolejowym nie jest obecnie wyizolowanym zadaniem, które ogranicza się do ściśle wyznaczonego miejsca, jak w przypadku urządzeń sterowanych mechanicznie.

Obecna tendencja do otwartej komunikacji z urządzeniami zabezpieczającymi, która zakłada centralne systemy dyspozycyjne, sterujące i serwisowe oraz decentralne nastawianie, wymusza zastosowanie nowych, inteligentnych podzespołów. Dostarczają one i przygotowują informacje o systemie, które potem są przekazywane, gromadzone i przetwarzane w odpowiednich systemach centralnych. Wszystkie związane z tym zadania mogą być wykonywane i koordynowane z każdego miejsca, w którym znajdują się pracownicy posiadający odpowiednie uprawnienia i wiedzę. System serwisowy przejazdów kolejowych firmy Scheidt & Bachmann wspiera wykonanie wszystkich zadań i prac związanych z urządzeniami przejazdowymi. System opiera się na sprawdzonych standardach, otwartych systemach i nowoczesnych technologiach.

Do wymiany danych między przejazdami kolejowymi, a centralnymi systemami serwisowymi można zastosować różne drogi komunikacji.

Wszystkie bezpieczne procesy na przejazdach kolejowych sterowanych systemem BUES 2000, jak wprowadzanie, przetwarzanie, zestawianie i przekazywanie danych, a także przekazywanie dokładnych informacji do interfejsu systemu diagnostycznego, są realizowane wyłącznie za pomocą podzespołów elektronicznych. Aby spełnić wymagania dotyczące kontroli i obsługi różnych przejazdów kolejowych, ulepszona została sprawdzona budowa modułowa systemu EBUT 80, a funkcje wszystkich podzespołów konfigurowane są wyłącznie na płaszczyźnie programowej. Indywidualne funkcje, które BUES 2000 ma realizować na życzenie klienta, są realizowane wyłącznie poprzez odpowiednią konfigurację oprogramowania. W ten sposób wszystkie moduły sprzętowe realizujące funkcje kontrolne i obsługowe są takie same dla wszystkich klientów we wszystkich krajach, to znacznie upraszcza ich magazynowanie, gromadzenie wiedzy na ich temat, okresy gwarancyjne oraz serwis. Konfiguracja i projektowanie systemów BUES odbywa się przy pomocy programów komputerowych. Specjalne narzędzie projektowe oraz menadżer projektu umożliwiają zaprojektowanie i sprawdzenie poprawności systemu również przez użytkownika, który nie posiada specjalistycznej wiedzy programistycznej. Po wprowadzeniu danych przejazdu kolejowego przez użytkownika, menadżer projektu wybiera z tabeli, która zawiera wszystkie możliwe parametry dla różnych wariantów urządzeń przejazdu kolejowego, te najbardziej odpowiednie i przenosi je do systemu BUES 2000.

Wraz z wprowadzeniem czujnika pojazdów Scheidt & Bachmann (FSSB) po raz pierwszy zastosowano elektroniczne urządzenia wykonawcze w urządzeniach zabezpieczających. Firma Scheidt & Bachmann konsekwentnie podąża tą drogą, co zaowocowało powstaniem inteligentnego poziomu wykonawczego, który oprócz funkcji czysto załączających, gromadzi również dane i pełni funkcje kontrolne.

Kontakt

Pola zaznaczone jako * są obowiązkowe