This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.
Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.
Marketing cookies are used by third parties or publishers to display personalized advertisements. They do this by tracking visitors across websites.Interlocking system ZSB 2000

Kolej od zawsze jest najbezpieczniejszym środkiem komunikacji. Zapewnienie bezpieczeństwa jest głównym zadaniem automatyki kolejowej. Scheidt & Bachmann dzięki swemu ponad 130-let- niemu doświadczeniu należy do najlepszych producentów w tym zakresie.

Właściciele i zarządcy infrastruktury kolejowej w różnych krajach ufają naszej technologii i wykorzystują całościowe rozwiązania sterowania ruchem kolejowym oparte na komunikacji sieciowej oraz technologii komputerowej. Nowoczesna i elastyczna struktura umożliwia również adaptację i budowę podsystemów i rozwiązań indywidualnych.

Elektroniczna nastawnica ZSB 2000 oraz jej urządzenia szlakowe mają kompaktową budowę, pomimo to oferują wszystko, czego potrzebuje nowoczesny system prowadzenia ruchu pociągów. Jasny podział między warstwą sprzętową i oprogramowaniem, a także ich modułowość umożliwiają elastyczny i ekonomiczny dobór rozwiązań, zarówno dla linii pierwszo , jak i drugorzędnych, dla kolei miejskich i przemysłowych. Konsekwentne stosowanie najnowocześniejszych technologii i optymalne dostosowanie do potrzeb klienta umożliwia opracowanie rozwiązań zoptymalizowanych energetycznie i ekonomicznie zgodnie z analizą LCC.

Oprócz głównych zadań, jakimi są sterowanie i kontrola ruchu pociągów, system może spełniać inne zadania, nie związane bezpośrednio z zapewnieniem bezpieczeństwa (np. komunikaty dla podróżnych, ogrzewanie rozjazdów, nagłośnienie i oświetlenie peronów).

W pełni elektroniczna nastawnica ZSB 2000 firmy Scheidt & Bachmann jest przeznaczona do prowadzenia ruchu pociągów zgodnie z obowiązującymi instrukcjami i posiada dopuszczenia w wielu krajach do stosowania na liniach pierwszo- i drugorzędnych.

Dzięki modułowej koncepcji systemu oraz sterowaniu wszystkimi funkcjami za pomocą komputera elektroniczna nastawnica Z33 3000 jest bardzo elastyczna i można ją bez problemu dostosować do wymagań klienta. Z33 3000 może obsługiwać wszystkie rodzaje trakcji, w szczególności nadaje się do pracy na liniach zelektryfikowanych. Połączenie w sieć wszystkich punktów eksploatacyjnych znajdujących się na odcinku jest możliwe za pomocą dwóch interfejsów komunikacyjnych. Są to „inteligentne interfejsy" (Bus), które przy minimalnej ilości kabli zapewniają maksimum informacji, dzięki temu, że dane przesyłane są pomiędzy poszczególnymi punktami eksploatacyjnymi całego odcinka w postaci telegramów. Oprócz punktów eksploatacyjnych stacji, blokada liniowa, bocznica szlakowa i dostosowanie blokady, do interfejsów można przyłączyć także przejazdy (BUES 2000). W ten sposób można na całym szlaku położyć kabel w stopie szyny, co wydatnie zmniejsza koszty inwestycji.

W zależności od treści danych zostaną one przesłane jedną z dwóch magistrali danych Bus.

Sieć STRENET umożliwia komunikację pomiędzy sąsiednimi punktami eksploatacyjnymi na szlaku oraz sąsiednimi stacjami z zastosowaniem odpowiedniego logarytmu szyfrującego, a sieć DISPO zapewnia bezpieczną wymianę danych z centrum dyspozytorskim i serwisowym.

Ponadto sieć DISPO można wykorzystać do przesyłania danych z innych systemów znajdujących się na szlaku, co pozwala na uzyskanie całościowych danych i jednocześnie na obniżenie kosztów ich pozyskania. Dane te można przykładowo wykorzystać do prezentacji komunikatów dla podróżnych, do systemów ogrzewania rozjazdów lub do sterowania oświetleniem peronów.

Kontakt

Pola zaznaczone jako * są obowiązkowe