• STATE-OF-THE-PARK - THE WHOLE WORLD OF PARKING MANAGEMENT

  Opcje umowy serwisowej

  W zakresie serwisowania i konserwacji różne produkty serwisowe można łączyć w zindywidualizowanej umowie, aby zaspokoić konkretne potrzeby na miejscu. Opcje umowne w tym zakresie obejmują:

  Każdy system techniczny wymaga regularnej obsługi. Specjaliści serwisu producenta będą oczywiście chętnie podejmować się tej pracy. Zalecane lub konieczne cykle konserwacji są uzgodnione indywidualnie z operatorem parkingu w zależności od potrzeb użytkowania i eksploatacji.

  Stała dostępność i szybka pomoc są kluczem do optymalnej dostępności systemu i jego przywracania w razie konieczności. W celu uzyskania informacji eksperckich i pomocy przez cały czas za pośrednictwem infolinii, zaleca się ryczałtową umowę, która obejmuje wszystkie połączenia z centrum pomocy. Innym cennym środkiem usług jest wstępne definiowanie alarmów systemowych, które są kierowane bezpośrednio do pomocy. To pozwala personelowi serwisowemu działać nawet zanim wystąpi usterka w systemie.

  Ten model umowy obejmuje konserwację profilaktyczną, obsługę infolinii i wszystkich wizyt serwisowych. W ten sposób operator ma dokładne pozycje kosztowe dostępne do celów planowania budżetowego w każdym roku obrachunkowym.

  Oprócz regularnych aktualizacji oprogramowania entervo firmy Scheidt & Bachmann obejmuje to również aktualizacje systemów zgodności, które zapewniają, że produkty OEM wykorzystywane w entervo (Windows, Oracle) są aktualne i bezpieczne.


  Wróć