• STATE-OF-THE-PARK - THE WHOLE WORLD OF PARKING MANAGEMENT

Parking szpitalny

Niezależnie od tego, czy obiekty opieki zdrowotnej mają zostać zmodernizowane, czy istniejące struktury mają być zoptymalizowane - nowoczesne zarządzanie parkingiem i zarządzanie profesjonalnym parkowaniem stają się coraz ważniejsze dla operatorów i właścicieli szpitali.

Z firmą Scheidt & Bachmann szpitale i kliniki mają znanego na całym świecie partnera, który w entervo oferuje pionierską technologię dla stabilnych, rentownych i zabezpieczających przyszłość rozwiązań.


Wróć