• banner signalling systems

Świadectwa

Do stosowania technik zabezpieczenia skrzyżowań linii kolejowych z drogami oraz sterowania ruchem kolejowym nasze systemy posiadają wszystkie odpowiednie aprobaty. Systemy ZSB 2000 i  BUES 2000 są dopuszczone do eksploatacji w wielu krajach - także w Polsce, poprzez  wydanie świadectwa przez Urząd transportu Kolejowego.

Dokument
Tytuł
Rozmiar
  • EBA_Zul_BUES_2000_160218.pdf pobieranie podgląd
    3 MB
  • EBA_Zul_ZSB_2000_160218.pdf pobieranie podgląd
    2 MB
  • PSB_2000_Aufstellung_der_nicht_zulassungspflichtigen_Baugruppen_8313643_0_AI.pdf pobieranie podgląd
    66 KB

Wróć