• banner signalling systems

Najwyższa klasa efektywności energetycznej A+++

Właściciele infrastruktury kolejowej są zainteresowani nie tylko niskimi kosztami inwestycji, potrzebują systemów o niskich kosztach eksploatacji i dających możliwość modernizacji i rozbudowy w przyszłości.

Jak w przypadku wszystkich elektronicznych systemów sterowania i zapewnienia bezpieczeństwa, istotnym tematem jest tutaj kwestia dostaw części zamiennych (zużycie techniczne i dezaktualizacja), koniecznych do realizacji oczekiwanego czasu eksploatacji nastawnic i przejazdów kolejowych.

Scheidt & Bachmann zapewnia pełną zgodność produkowanych podzespołów przez długi czas. Coraz wyższa wydajność komponentów elektronicznych jest wykorzystywana, aby

  1. w przyszłości można było zainstalować moduły rozszerzające funkcje systemu,
  2. zastąpić stare podzespoły nowymi, zachowując kompatybilność styków pin.

W celu realizacji tych dwóch założeń już na pierwszym etapie rozwoju produktu założono odpowiednie parametry ramowe. Architektura systemów Z*3 3000 oraz 3UE> 3000 została oparta o jednolitą platformę, a dane między jądrem systemu a urządzeniami wykonawczymi w terenie są wymieniane za pomocą powszechnie stosowanej magistrali danych. Wyraźny podział na warstwę sprzętową i programową zapewnia kompatybilność podzespołów przez długi czas, umożliwia przy tym zastosowanie nowszych podzespołów, oferujących nowe funkcje i przedłużających okres eksploatacji systemu.


Wróć