• banner signalling systems

Modułowa budowa systemu

Poziom zależnościowy nastawnicy elektronicznej Z33 3000 to centralny komputer, w którym dane przetwarzane są w zabezpieczonym systemie. Z reguły składa się on z 3 modułów (2 modułów komunikacyjnych i 1 modułu dróg przebiegu), każdy z modułów jest podłączony do dwóch systemów komputerowych. Poziom zależnościowy posiada także zdublowany moduł pamięci programu i urządzeń oraz klawiaturę serwisową. Na poziomie zależnościowym przetwarzane są dane, nie służy on do strumieniowego przesyłania danych. Zasilanie włączane jest na miejscu w nastawnicy.

Poziom wykonawczy jest płaszczyzną nastawczą nastawnicy ZSB 2000. Urządzenia szlakowe na tym poziomie są wyposażone w podwójne mikrokomputery, które służą do sterowania oraz kontroli zdefiniowanych funkcji, z reguły znajdują się one bezpośrednio w urządzeniach, a nie w budynku nastawni. Dzięki temu nastawnica ZSB 2000 zmieści się nawet w małych pomieszczeniach (ok. 5 m2) i nie wymaga specjalnej klimatyzacji. Podzespoły poziomu wykonawczego to kompletne jednostki ze zdefiniowanymi interfejsami. Dane pomiędzy poszczególnymi poziomami, wewnątrz modułów i praktycznie między wszystkimi elementami poziomu wykonawczego są przesyłane przez magistralę CAN-BUS (EBUS).


Wróć