• banner signalling systems

Moduł diagnostyczny

Każdy przejazd kolejowy, na którym zainstalowano BUES 2000, posiada moduł diagnostyczny, który nie zakłóca sygnałów wejściowych i jest połączony przez interfejs z bezpiecznym jądrem systemu. Do programu diagnostycznego przesyłane są magistralą systemową telegramy CAN, które można wyświetlić na monitorze w formie tekstowej lub graficznej.

Na komputerze lokalnym jest zainstalowany program diagnostyczny działający w środowisku Windows. Jego zadaniem jest dekodowanie i zapisywanie telegramów systemu BUES 2000. Odpowiednie zarządzanie danymi pozwala na przetworzenie i zapisanie danych o błędach i awariach, które mogą być przekazane do serwisantów. Jest to taki sam moduł jak w elektronicznej nastawnicy  BUES 2000.

Prezentacja danych w postaci wykresu pokazuje całościowy układ torowy i stan poszczególnych modułów i urządzeń wykonawczych. System pokazuje na bieżąco zmiany stanu, jak np. otwarcie i zamknięcie rogatki lub zajętość czujników pociągu, wyraźnie i w czasie rzeczywistym wyświetlane są także błędy. Ponadto dane otrzymane w telegramach są wyświetlane w formie tekstowej i opatrzone datą i godziną wystąpienia, są one przechowywane w buforze przejściowym. W oknie można wyświetlić 1000 ostatnich zdarzeń w formie tekstowej. Za pomocą menu można wyświetlić i przetwarzać zapisane dane. Użytkownik ma do dyspozycji różne narzędzia do tworzenia zestawień oraz pomoc Online.

Modem służy do komunikacji przez łącze stałe i łączy wszystkie przejazdy kolejowe z centralą diagnostyczną.

Dane zapisane w lokalnym programie diagnostycznym można przesłać do centrali diagnostycznej. Transmisja danych obywa się za pomocą międzynarodowych standardów i protokołów standardowych, jak TCP/IP.


Wróć