• banner signalling systems

Czujnik osi AZSB 300

Zastosowanie nowoczesnego, w pełni elektronicznego systemu zabezpieczającego przejazdy kolejowe BUES 2000 pozwoliło na przeniesienie zadań sterujących bezpośrednio do urządzeń wykonawczych. Wykorzystując doświadczenia z czujnikiem torowym zastosowanym w systemie nastawnicy ZSB 3000, również w BUES 2000 zastosowano taki sam czujnik, który rozszerza funkcje tego systemu. Czujnik jest urządzeniem inteligentnym i komunikuje się z BUES 2000 przez magistralę CAN za pomocą telegramów. Włączanie i wyłączanie jest integralną częścią logiki BUES 2000, nie jest oddzielnym modułem funkcyjnym i sprzętowym, ale funkcją w oprogramowaniu, która steruje urządzeniami wykonawczymi BUES 2000. W zależności od wymaganego stopnia zabezpieczenia potrzeba więcej lub mniej czujników torowych. Na przejazdach z tarczą TOP do załączania montowany jest jeden czujnik torowy na każdy przejazd. Na przejazdach sterowanych z odległości, należy zapewnić odpowiednią nadmiarowość sprzętu. Wyłączenie następuje za pomocą odcinka licznika osi z dwoma sensorami, przy czym automatyczny proces kontrolny za pomocą kontrolnego czujnika włączającego może skorygować różnice w liczeniu. Dane każdego czujnika osi są przesyłane przez bezpieczny komputer (kartę ASA-BG), informacja o osi i kierunku jest przekazywana w postaci telegramu magistralą danych do poziomu zależnościowego BUES 2000. Właściwe włączanie i wyłączanie przejazdu kolejowego odbywa się wyłącznie na poziomie zależnościowym BUES.

System zliczania osi firmy Scheidt & Bachmann (AZSB 300)wykorzystywany do włączania i wyłączania przejazdów kolejowych składa się z następujących urządzeń:

 • Czujników torowych AS
 • Modułu przetwarzającego informacje czujników torowych (ASA-BG)

Wyposażenie:

 • Czujnik torowy z pętlą indukcyjną
 • Elektronika jest zalana w odpornej na uderzenia i wodo-odpornej obudowie
 • Uniwersalne zaciski do zamontowania na szynie, obudowa do zamontowania na szynie z rozdzielaczem, płytą montażową, modułem ASA-BG oraz przyłączem kablowym
 • Moduł (ASA-BG) odbierający i przetwarzający sygnały pochodzące z czujnika torowego oraz komunikująca się z poziomem zależnościowym 3UE3 3000 przez magistralę CAN)

Inne cechy:

 • Mniejsze rozszerzenie wzdłużne w szynie
 • System niewymagający konserwacji
 • Zaciski uniwersalne do szyn o różnym kształcie
 • Po demontażu licznika (np. do podbijania) torowego nie trzeba kalibrować czujnika na nowo
 • Zabudowa na górze, niezależnie od podkładów
 • Latwa instalacja bez konieczności wiercenia w szynie
 • Stałe i inteligentne przetwarzanie sygnałów przez moduł ASA-BG bezpośrednio przy szynie z automatyczną kalibracją
 • Kłączanie kilku punktów przez cztery żyły kablowe (2 prąd, 2 magistrala CAN)
 • System samo diagnozujący z automatycznym zgłaszaniem błędów
 • Możliwość przyłączenia przycisków ręcznych (UT) bezpośrednio w punkcie załączania

Wróć