Specjalista ds. serwisu

  - Automatyka-kolejowa

  Miejsce pracy: Luboń/ k. Poznania
  Region: wielkopolskie

  Scheidt & Bachmann Polska Sp. z o.o.

  Firma Scheidt&Bachmann  jest jednym z największych na świecie producentów systemów, które umożliwiają komunikację i przemieszczanie się. Obecnie dla naszego Oddziału w Polsce zajmującego się dostawą i uruchomieniem systemów automatyki kolejowej poszukujemy kandydatów na stanowisko specjalisty ds. serwisu.

  Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

  • Usuwanie awarii w systemach automatyki kolejowej firmy Scheidt&Bachmann na podstawie zgłoszeń do systemu Call Center
  • Uruchomianie nowych systemów automatyki kolejowej na podstawie dokumentacji technicznej   i projektowej
  • Prowadzenie dokumentacji serwisowej

  Wymagania:

  • Wykształcenie średnie kierunkowe techniczne (elektryczne, elektroniczne, telekomunikacyjne, automatyka)
  • Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku (serwisanta, montera-elektronika, montera-automatyka, elektrotechnika)
  • Umiejętność czytania rysunków technicznych oraz schematów elektronicznych
  • Uprawnienia SEP 1kV będą dużym atutem
  • Dobra organizacja pracy
  • Dyspozycyjność
  • Umiejętność rozwiązywania problemów technicznych i zdolność analitycznego myślenia
  • Prawo jazdy kat. B (wymóg konieczny)

  Oferujemy:

  • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej
  • Atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do wykonanej pracy i posiadanych kwalifikacji
  • Pakiet szkoleń wdrażających oraz podnoszących umiejętności (produktowe oraz techniczne)
  • Profesjonalne narzędzia pracy (w tym: laptop, auto służbowe)
  • Dużą samodzielność pracy
  • Pracę w młodym i ambitnym zespole

  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: rekrutacja@scheidt-bachmann.pl

  Prosimy o zamieszczenie w CV dodatkowej klauzuli o treści:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Scheidt & Bachmann Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
  z siedzibą w Luboniu, pod adresem: ul. Wąska 15, 62-030 Luboń, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem: 0000131839 w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.”

  Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych

  Oświadczam, iż zostałem poinformowany, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), dalej zwane RODO o tym że:

  1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Scheidt & Bachmann Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Luboniu, pod adresem: ul. Wąska 15, 62-030 Luboń, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem: 0000131839.
  2. kontakt w sprawie przetwarzania danych  jest możliwy pod adresem:
   • adres: ul. Wąska 15, 62-030 Luboń;
   • e-mail: sbp@scheidt&bachmann.pl
  3. dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na pracowników Scheidt & Bachmann Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; cofnięcie zgody może nastąpić poprzez sposób wskazany w punkcie 2 powyżej, 
  4. odbiorcą Państwa danych jest Administrator, jego upoważnieni pracownicy lub współpracownicy oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w tym dostawcy usług hostingowych i ich pracownicy lub współpracownicy.
  5. dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do grudnia 2021 r.
  6. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Scheidt & Bachmann Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub na jej zlecenie. Ponadto przysługuje takiej osobie prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO. 
  7. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (od dnia 25.05.2018 roku – funkcję tę pełni Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych; prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;
  8. podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych na potrzeby przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego jest dobrowolne ale jednocześnie jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w procesie rekrutacji. 


  Informacje dodatkowe:

  • osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą zaproszone do rozmowy,
  • osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, 
   a oferty zostaną zniszczone nie później niż grudnia 2021 r .

  Wróć